Landevejstransport

Landevejstransport er transporten i den helt bogstavelige forstand. Derfor er det en naturlig del af virksomheden.

Vi flytter stykgods i lukkede biler, løst gods i tipbiler og gods der kræver løft på vores kranbiler.

Her har vores lukkede biler ligeledes en fordel når vi håndterer vejrfølsomt gods.

Giv vores disponenter en opringning og få en snak om transport over længere stræk.