Michael Vindbæk Kragh

Michael Vindbæk Kragh, Ansvarlig for Krankørsel, maskintransport, pavillionflytning, hejseopgaver, bådtransport og specialopgaver

Michael Vindbæk Kragh

Ansvars område: Krankørsel, maskintransport, pavillionflytning, hejseopgaver, bådtransport og specialopgaver

Michael har erfaring fra sit liv med mobilkraner og på lastbil monterede kraner.

Email: michael@arthur.dk
Mobil: 4012 2010